1045
 
 

СЭТГЭЛИЙН АНИР

Залуучуудад болон залуу гэр бүлүүдэд зөв гэрлэлтийн талаар мэдлэг олгох, хараа, төлөвлөгөө өгөх, гэр бүлийн боловсрол олгох, амьдралыг хамтдаа тэсэж тэвчиж даван туулах арга ухаан, зөвлөгөө зөвлөмжүүд хүргэх болно. 

 


Төрөл: ГЭР БҮЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ

 
 
хөтөлбөрийн

Уран бүтээлчид