1045
 
 

ХОЁР ХОРЬТОЙ БҮСГҮЙЧҮҮД

Эмэгтэйчүүд тэр дундаа дунд насны /40-60/ эмэгтэйчүүдийн амьдралд бие болон сэтгэл санаа, амьдралын хэв маягт ихээхэн өөрчлөлт ирдэг. Үүнийг дунд насны хямрал гэж нэрлэдэг. Энэхүү сэтгэл санаа, бие махбод нийгмийн харилцааны өөрчлөлтийг даван туулахад тань бид тусална.


Мягмар гарагт 15:00 цагаас Булган Гэр бүлийн радио 106.5 долгионоор хүлээн авч сонсоорой. 

Төрөл: ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

 
 
хөтөлбөрийн

Уран бүтээлчид