1045
 
 

Хүн засвар

Ухааны хүчээр өөрийгөө засахгүй бол зовлонгийн хүч таныг зална.

Сэтгэлгээ чинь доголдож, хандлага чинь харлаж, бодол чинь бохирдож, зүрх сэтгэл чинь шархалсан бол танд засвар хэрэгтэй. Харин тэр засварыг хийхэд тань “ХҮН ЗАСВАР” нэвтрүүлэг туслах болно.

Мягмар гарагт 16:40, 19:40, 22:40 минутаас


Мягмар болон Пүрэв гарагт 16:40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. 

Төрөл: АМЬДРАХ УХААН

 
 
хөтөлбөрийн

Уран бүтээлчид