1045
 
 
О.ЭНХМАНЛАЙ
Нэр: О.ЭНХМАНЛАЙ
Албан тушаал: Хөтлөгч