1045
 
 

ХАМТЫН АЯЛАЛ

Эхнэр, нөхрүүд нэгнээ хайрлаж, баяр хөөр бялхсан гэр бүлийг бүтээсэн бол тэр газар өсөж буй хүүхдүүдийн ирээдүй сайн сайхан байдаг. Тэгэхээр энэ ганцаар аялах аялал яавч биш ажээ. Гэр бүл хэмээх айлыг дүүрэн, бүтэн болгодог харилцаа, хайрын тухай “Гэр бүлийн баяр хөөр” сургалтаар хийгдэж буй “Хамтын аялал” радио хичээлийг та сонсоорой.


Радио хичээл Пүрэв  гарагт 16:00-16:30 –аас Ховд Гэр бүлийн Радио 104,0 долгионоор

Төрөл: радио хичээл

 
 
хөтөлбөрийн

Уран бүтээлчид