1045
 
 

Аав байх арга ухаан

Хүүхдүүдтэйгээ хааяахан тоглож, ганц нэг үг солихыг харилцаа гэхгүй. Тэдэнтэйгээ  итгэлцлийг бий болгож, чанартай цагуудыг төлөвлөж, зориулснаар аав хүүгийн холбоо бэхждэг. 
 “Аав байх арга ухаан” нэвтрүүлэг ухаалаг аавын арга мэхийн талаар тантай ярилцъя. 


Лхагва гарагт 10:35 минутаас хүлээн авч сонсоорой. 

Төрөл: ГЭР БҮЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ

 
 
хөтөлбөрийн

Уран бүтээлчид