1045
 
 

Зураглах амьдрал

Хэний ч зураглаж хараагүй жинхэнэ бодит зураг зөвхөн тэдний сэтгэлд, бодолд л зурагдсан байдаг. Харин дуу хоолойгоор бус биеийн хэлэмжээр илэрхийлж буй тэрхүү Үгийн үйлдлийг уншвал жинхэнэ мөн чанар нь тодорно.


Лхагва гарагт 21:00 цагаас хүлээн авч сонсоорой. 

Төрөл: АМЬДРАХ УХААН

 
 
хөтөлбөрийн

Уран бүтээлчид