1045
 
 

ХУДГИЙН УСНЫ ТӨЛБӨРӨӨ ГАР УТСААР ХИЙГЭЭРЭЙ

Баянхонгор сумын хүн амын амьдрал ахуйтай салшгүй холбогдох байгууллага болох “Чандмань Баянхонгор” Засаг даргын зөвлөлд 2019 оны үйл ажиллагаагаа тайлагналаа. Тус байгууллага дэргэдээ 75 хүүхдийн цэцэрлэг байгуулсан. Мөн гар худгийг хэрэглээнээс халах зорилгоор ухаалаг усан сангийн ажлыг амжилттай эхлүүлж, хэрэглэгчдэд үйлчилгээгээ илүү ойртуулсаар ажиллаж байна. 1045Тус хамт олон 2019 оны амжилтаа улам ахиулан орчин үеийн шийдэл бүхий спорт заалыг барьж, ухаалаг худаг нэмж 13-ыг ашиглалтад оруулжээ. “Чандмань Баянхонгор” ХК нь иргэдэд илүү хялбар бөгөөд чирэгдэл учруулахгүйн тулд гар утаснаас усныхаа хэрэглээг хянах, төлбөр төлөх “Чандмань” аппликейшнийг нэвтрүүлсэн. Уг аппликейшин нь бий болсноор иргэд усны төлбөр тооцоогоо заавал байгууллага дээр очиж хийхгүй мөн усны төлбөрөө хянан зохицуулах боломж бий болж байгаа юм. Ирэх онуудад тус байгууллага хэрэглэгчдэд хүрэх үйл ажиллагаа нэг бүрээ ухаалаг болгох, цэвэр усны лабораторийн барилгатай болох зэргээр ундны усны аюулгүй байдлыг хангах, түгээх ажлуудыг хийхээр төлөвлөөд байна.