1045
 
 

ХУДГИЙН УСНЫ ТӨЛБӨРӨӨ ГАР УТСААР ХИЙГЭЭРЭЙ

Баянхонгор сумын хүн амын амьдрал ахуйтай салшгүй холбогдох байгууллага болох “Чандмань Баянхонгор” Засаг даргын зөвлөлд 2019 оны үйл ажиллагаагаа тайлагналаа. Тус байгууллага дэргэдээ 75 хүүхдийн цэцэрлэг байгуулсан. Мөн гар худгийг хэрэглээнээс халах зорилгоор ухаалаг усан сангийн ажлыг амжилттай эхлүүлж, хэрэглэгчдэд үйлчилгээгээ илүү ойртуулсаар ажиллаж байна.