1045
 
 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦЭРГИЙН ШТАБ БАЙГУУЛАГДСАНЫ 95 ЖИЛИЙН ОЙ ТОХИОЛОО

1925 оны Дөрөвдүгээр сарын 09-ний өдөр хуралдсан Улаанбаатар хотын захиргааны төлөөлөгчдийн хоёрдугаар хурлын гуравдугаар тогтоолоор тус цэргийн штаб байгуулагдаж байжээ. Цэргийн хэлтсийг эрхэлсэн түшмэл, туслах түшмэл, тасгийн дарга, бичээч гурав, бүгд зургаан хүний орон тоотой байхаар батлан Улаанбаатар хотын захиргааны бүтцэд ажиллуулж эхэлсэн түүхтэй. Үүнтэй холбоотой дүүргийн Цэргийн штабын Анхны дарга бэлтгэл Дэд хурандаа С.Дашдоржид хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлгийг гардууллаа.

1045