1045
 
 

БАГАНУУР ДҮҮРЭГТ АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ АНГИЛАХ ҮЙЛДВЭР БАРИГДАХГҮЙ

Монгол улсын Засгийн газрын 337 дугаар “Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай” тогтоолоор Багануур дүүргийн 10 га газрыг аюултай хог хаягдал, лаг боловсруулах, булшлах устгах байгууламж барих зориулалтаар улсын тусгай хэрэгцээнд авсан шийдвэр гарсан. Тэгвэл өнгөрсөн долоо хоногт Засгийн газар хуралдаж дүүргийн төр захиргааны байгууллага, иргэдээс тавьсан удаа дараагийн санал хүсэлтийг хэлэлцээд Багануур дүүрэгт олгосон газрыг цуцаллаа.

1045

1045