1045
 
 

Хөтөлбөр

 
2019-05-14  7:30 - 9:30
930 ШОУ 2019/05/14
 
2019-05-14  9:30 - 10:30
ХОС УРЛАГ - Хайрын суваг
 
2019-05-14  10:40 - 10:45
ХҮҮ ТӨРЛӨӨ - Тоглож наадаж, асууж ярилцаж байхдаа ихийг сурдаг хүүдээ сайныг өвлүүл
 
2019-05-14  11:00 - 13:00
БЭРЦЭЦЭГ хөтөлбөр 2019/05/14
 
2019-05-14  13:00 - 14:00
ДАН ХӨГЖМИЙН ЦАГ
 
2019-05-14  14:05 - 14:30
Библийн хуудсаар
 
2019-05-14  14:40 - 14:45
Мэргэн зөвлөмж
 
2019-05-14  15:20 - 15:25
Урам зоригийн үгс
 
2019-05-14  15:40 - 15:45
Титэм бүтээл
 
2019-05-14  16:10 - 16:15
ХҮҮ ТӨРЛӨӨ - Тоглож наадаж, асууж ярилцаж байхдаа ихийг сурдаг хүүдээ сайныг өвлүүл
 
2019-05-14  16:40 - 16:45
ХҮН ЗАСВАР - Хүнлэг ёс
 
2019-05-14  17:00 - 18:00
Дүрэмгүй хонх 2019/05/14
 
2019-05-14  18:00 - 20:00
1000 ОНОО 2019/05/14
 
2019-05-14  18:40 - 18:45
ХАРАХ ӨНЦӨГ - Хүний эрхийн тухай ярилцъя
 
2019-05-14  19:40 - 19:40
ХҮН ЗАСВАР - Хүнлэг ёс
 
2019-05-14  20:05 - 20:30
ТҮҮХИЙН ТОВЧООН - Дэ Сэцэн Бөртэ Үжингээ Тэмүжинд өгсөн нь
 
2019-05-14  21:00 - 22:00
БОСГО АЛХАЖ ХОЙМОР - Бэлдэж амьдарцгаая
 
2019-05-14  22:10 - 22:15
ХАРАХ ӨНЦӨГ - Хүний эрхийн тухай ярилцъя
 
2019-05-14  22:40 - 22:45
ХҮН ЗАСВАР - Хүнлэг ёс
 
2019-05-14  23:00 - 0:00
ХОС УРЛАГ - Хайрын суваг