1045
 
 

Хөтөлбөр

 
2019-06-14  7:30 - 9:30
930 ШОУ баасан
 
2019-06-14  9:30 - 10:30
ХОС УРЛАГ - баасан
 
2019-06-14  10:40 - 10:45
ХҮРЭХҮЙН ТУХАЙ ЯРИА - Амьдрахын тулд хүнд ус хэрэгтэй
 
2019-06-14  11:00 - 13:00
БЭРЦЭЦЭГ хөтөлбөр баасан
 
2019-06-14  11:40 - 11:45
СЭТГЭЛ ТЭВЭРСЭН УХААН - Хүүдээ тэвчээрийг өвлүүл
 
2019-06-14  12:10 - 12:15
АМЬДРАЛ ГАЙХАЛТАЙ ХЭВЭЭРЭЭ - Ямар ч зүйл тохиолдсон гайхалтай гэж хүлээж авахад гайхалтай л байдаг
 
2019-06-14  12:40 - 12:45
ТҮНТҮҮ ТӨРӨЛ АРИЛЖСАН НЬ 2
 
2019-06-14  13:05 - 13:30
Робинзон Крузо 12
 
2019-06-14  13:40 - 13:50
ҮЗЭГНИЙ ӨНГӨ - “ААВЫН ӨВ“ хөтлөгч РЭГЗЭДМАА найруулагч Б.БУЯНХИШИГ
 
2019-06-14  14:05 - 14:30
Библийн хуудсаар
 
2019-06-14  14:40 - 14:45
Мэргэн зөвлөмж
 
2019-06-14  15:40 - 15:50
ҮЗЭГНИЙ ӨНГӨ - “НАРХАН“ сэтгүүлч Б.БАЯСГАЛАН найруулагч МИЗҮ
 
2019-06-14  16:05 - 16:30
ДУГТУЙТАЙ СЭТГЭЛ захидлын нэвтрүүлэг
 
2019-06-14  16:40 - 16:45
АЗ ЖАРГАЛ БОЛ - Хүнд бэрх үедээ итгэл найдвараа гээлгүй тэвчээртэй байх
 
2019-06-14  17:00 - 18:00
БОСГО АЛХАЖ ХОЙМОР - Эх нь өсгөсөн эр хүн
 
2019-06-14  19:10 - 19:15
ТҮНТҮҮ ТӨРӨЛ АРИЛЖСАН НЬ 2
 
2019-06-14  19:40 - 19:50
ҮЗЭГНИЙ ӨНГӨ - “ЖИНХЭНЭ ДАРДАС“ хөтлөгч Ж.САЙНБАЯР найруулагч Б.ЭНХЖАРГАЛ
 
2019-06-14  21:00 - 22:00
Баримтат яриа
 
2019-06-14  23:00 - 0:00
ХОС УРЛАГ - баасан