1045
 
 

Хөтөлбөр

 
2019-07-09  7:30 - 9:30
930 ШОУ мягмар
 
2019-07-09  9:30 - 10:30
ХОС УРЛАГ - мягмар
 
2019-07-09  10:40 - 10:45
ХҮҮ ТӨРЛӨӨ - Хүүдээ бие даахад нь тусла
 
2019-07-09  11:00 - 13:00
БЭРЦЭЦЭГ хөтөлбөр мягмар
 
2019-07-09  12:10 - 12:15
ЯАГААД - Хүн яагаад ханиад хүрдэг вэ?
 
2019-07-09  12:40 - 12:45
Жудаг - Аав та хүүхдийнхээ амьдралыг дүүргэгч
 
2019-07-09  13:00 - 13:30
Хорин нэгэн хөрөг - Өэлүн эх
 
2019-07-09  13:40 - 13:50
ХҮНДЛЭЛ ДУУССАН ГЭРЭЭС ЭР ХҮН ЯВДАГ
 
2019-07-09  14:05 - 14:30
Библийн хуудсаар
 
2019-07-09  14:40 - 14:45
Мэргэн зөвлөмж
 
2019-07-09  15:20 - 15:25
Урам зоригийн үгс
 
2019-07-09  15:40 - 15:45
Титэм бүтээл
 
2019-07-09  16:40 - 16:45
ХҮН ЗАСВАР - Муугийн ёс
 
2019-07-09  17:00 - 18:00
Дүрэмгүй хонх мягмар
 
2019-07-09  18:00 - 19:00
1000 оноо ковер дууны цаг - мягмар
 
2019-07-09  19:10 - 19:20
Өрхийн тэргүүнП.БАЯРМАГНАЙ, Гэргий Б.БАЯРСАЙХАН
 
2019-07-09  20:05 - 20:30
ТҮҮХИЙН ТОВЧООН - Есүхэй Өэлүнийг гэргийгээ болгосон нь
 
2019-07-09  21:00 - 22:00
БОСГО АЛХАЖ ХОЙМОР - Хүргэн хүү
 
2019-07-09  22:10 - 22:15
ХАРАХ ӨНЦӨГ - Эхнэрээ хайрла, нөхрөө хүндэл
 
2019-07-09  23:00 - 0:00
ХОС УРЛАГ - мягмар