1045
 
 

Хөтөлбөр

 
2019-10-17  7:00 - 9:30
930 ШОУ 2019/10/17
 
2019-10-17  7:10 - 7:20
АВАРГУУДЫН ӨГЛӨӨНИЙ ЦАЙ - Өөртөө эргэлзэх тухай
 
2019-10-17  9:30 - 10:30
ХОС УРЛАГ - Харилцааны ёс зүй
 
2019-10-17  10:40 - 10:45
ГАЛЗУУ ХУЛГАНА - Алдаагаа хараад инээж сур
 
2019-10-17  11:00 - 13:00
Аавуудын өрөө
 
2019-10-17  13:35 - 14:00
Аюулгүй сонголт - Өөрийгөө дорд үзэх үзэл
 
2019-10-17  14:05 - 14:30
Библийн хуудсаар
 
2019-10-17  14:40 - 14:45
Мэргэн зөвлөмж
 
2019-10-17  15:10 - 15:15
ГАЛЗУУ ХУЛГАНА - Алдаагаа хараад инээж сур
 
2019-10-17  15:20 - 15:25
Урам зоригийн үгс
 
2019-10-17  15:40 - 15:45
Титэм бүтээл
 
2019-10-17  16:10 - 16:15
ХАРАХ ӨНЦӨГ - Юуг ч аминчхан санаархал эсвэл ихэрхэг зангаар бүү хий
 
2019-10-17  16:40 - 16:45
ХҮН ЗАСВАР - Хүн чанараар сэлбэгч
 
2019-10-17  17:00 - 18:00
Дүрэмгүй хонх 2019/10/17
 
2019-10-17  18:00 - 20:00
АШИГТАЙ ХАЛДВАР 2019/10/17
 
2019-10-17  20:05 - 20:30
ТҮҮХИЙН ТОВЧООН - Үнэнч бус хамтрагч Алтан, Хучар нар
 
2019-10-17  22:10 - 22:15
ХАРАХ ӨНЦӨГ - Юуг ч аминчхан санаархал эсвэл ихэрхэг зангаар бүү хий
 
2019-10-17  22:40 - 22:45
ХҮН ЗАСВАР - Хүн чанараар сэлбэгч
 
2019-10-17  23:00 - 0:00
ХОС УРЛАГ - Харилцааны ёс зүй