1045
 
 

Хөтөлбөр

 
2019-11-07  7:00 - 9:30
Дээшээ уналт - Шүүмжлэл үр дүнд хүргэдэг үү?
 
2019-11-07  7:10 - 7:20
АВАРГУУДЫН ӨГЛӨӨНИЙ ЦАЙ - Ажлын гүйцэтгэлийн удирдлага
 
2019-11-07  9:30 - 10:30
ХОС УРЛАГ - Эзэгтэйн хөгжил
 
2019-11-07  10:40 - 10:45
ГАЛЗУУ ХУЛГАНА - Баярлалаа
 
2019-11-07  11:00 - 13:00
Аавуудын өрөө
 
2019-11-07  13:35 - 13:50
Аюулгүй сонголт - Цахим тоглоом
 
2019-11-07  14:05 - 14:30
Библийн хуудсаар
 
2019-11-07  14:40 - 14:45
Мэргэн зөвлөмж
 
2019-11-07  15:10 - 15:20
ГАЛЗУУ ХУЛГАНА - Баярлалаа
 
2019-11-07  15:20 - 15:25
Урам зоригийн үгс
 
2019-11-07  15:40 - 15:45
Титэм бүтээл
 
2019-11-07  16:10 - 16:15
ХАРАХ ӨНЦӨГ - Мууг муугаар, доромжлолыг доромжлолоор хариулахын оронд ерөөгтүн
 
2019-11-07  16:40 - 16:50
ХҮН ЗАСВАР - Хүн засварчин
 
2019-11-07  17:00 - 18:00
Дүрэмгүй хонх 2019/11/06
 
2019-11-07  18:00 - 20:00
АШИГТАЙ ХАЛДВАР 2019/11/06
 
2019-11-07  20:05 - 20:30
ТҮҮХИЙН ТОВЧООН - Төрийн соёрхолыг өөрөө сонгодоггүй
 
2019-11-07  23:00 - 0:00
ХОС УРЛАГ - Эзэгтэйн хөгжил