1045
 
 

Хөтөлбөр

 
2019-12-05  7:00 - 9:30
Амар булан - EQ буюу сэтгэлийн хөдөлгөөнөө удирдах чадамж
 
2019-12-05  7:10 - 7:20
АВАРГУУДЫН ӨГЛӨӨНИЙ ЦАЙ - Карьер
 
2019-12-05  9:30 - 10:30
ХОС УРЛАГ - Хүнлэг ёсон
 
2019-12-05  10:40 - 10:45
ҮГЭЭР АМИЛСАН ХОРВОО - Үгийн хүчээр амьдралынхаа хуудас бүрийг амилуул
 
2019-12-05  11:00 - 13:00
Аавуудын өрөө- Гэр бүлдээ очоорой
 
2019-12-05  13:05 - 13:40
Авралын түүх радио жүжиг
 
2019-12-05  14:05 - 14:30
Библийн хуудсаар
 
2019-12-05  14:40 - 14:45
Мэргэн зөвлөмж
 
2019-12-05  15:10 - 15:15
ҮГЭЭР АМИЛСАН ХОРВОО - Үгийн хүчээр амьдралынхаа хуудас бүрийг амилуул
 
2019-12-05  15:20 - 15:25
Урам зоригийн үгс
 
2019-12-05  15:40 - 15:45
Титэм бүтээл
 
2019-12-05  16:10 - 16:15
ХАРАХ ӨНЦӨГ - Мэргэн ухааныг олдог хүн, Ухаарлыг авдаг хүн ерөөлтэй
 
2019-12-05  16:40 - 16:45
ХҮН ЗАСВАР - Хэл засагч
 
2019-12-05  17:00 - 18:00
Дүрэмгүй хонх 2019/12/04
 
2019-12-05  18:00 - 20:00
АШИГТАЙ ХАЛДВАР 2019/12/04
 
2019-12-05  22:10 - 22:15
ХАРАХ ӨНЦӨГ - Мэргэн ухааныг олдог хүн, Ухаарлыг авдаг хүн ерөөлтэй
 
2019-12-05  22:40 - 22:50
ХҮН ЗАСВАР - Хэл засагч
 
2019-12-05  23:00 - 0:00
ХОС УРЛАГ - Хүнлэг ёсон