1045
 
 

Хөтөлбөр

 
2020-02-13  7:30 - 9:30
930 ШОУ 2020/02/13
 
2020-02-13  9:30 - 10:30
ХОС УРЛАГ - Норматив ёс зүй
 
2020-02-13  10:40 - 10:45
ГАЛЗУУ ХУЛГАНА - Үгүй тийм гэсэн хариултыг тэнцвэржүүлэх нь
 
2020-02-13  11:00 - 13:00
Аавуудын өрөө - Хатууг зөөллөх урлан| Зочин А.Батбилэг
 
2020-02-13  14:05 - 14:30
Библийн хуудсаар
 
2020-02-13  14:40 - 14:45
Мэргэн зөвлөмж
 
2020-02-13  15:10 - 15:15
ГАЛЗУУ ХУЛГАНА - Үгүй тийм гэсэн хариултыг тэнцвэржүүлэх нь
 
2020-02-13  15:20 - 15:25
Урам зоригийн үгс
 
2020-02-13  15:40 - 15:50
Титэм бүтээл
 
2020-02-13  16:10 - 16:20
ХАРАХ ӨНЦӨГ - Харамгүйгээр өг
 
2020-02-13  16:40 - 16:50
ХҮН ЗАСВАР - Зовлон хуваалцагч
 
2020-02-13  17:00 - 18:00
Дүрэмгүй хонх 11 настнууд
 
2020-02-13  18:00 - 20:00
Зүгээр суудаггүй хүн - ОУын Боловсрол Хөгжил Сангийн гүйцэтгэх захирал Н.Мөрөн
 
2020-02-13  22:10 - 22:15
ХАРАХ ӨНЦӨГ - Харамгүйгээр өг
 
2020-02-13  22:40 - 22:45
ХҮН ЗАСВАР - Зовлон хуваалцагч
 
2020-02-13  23:00 - 0:00
ХОС УРЛАГ - Норматив ёс зүй