1045
 
 

Хөтөлбөр

 
2019-06-19  7:30 - 9:30
930 ШОУ лхагва
 
2019-06-19  9:30 - 10:30
ХОС УРЛАГ - лхагва
 
2019-06-19  10:40 - 10:45
ХҮРЭХҮЙН ТУХАЙ ЯРИА - Зорчигчийн аюулгүй байдал
 
2019-06-19  11:00 - 13:00
БЭРЦЭЦЭГ хөтөлбөр лхагва
 
2019-06-19  11:40 - 11:45
СЭТГЭЛ ТЭВЭРСЭН УХААН - Мэргэн ухааны хүүдээ өвлүүл
 
2019-06-19  12:10 - 12:15
АМЬДРАЛ ГАЙХАЛТАЙ ХЭВЭЭРЭЭ - Ирэх л гэж ирсэн охин үр
 
2019-06-19  12:40 - 12:45
ТҮНТҮҮ ТӨРӨЛ АРИЛЖСАН НЬ 6
 
2019-06-19  13:05 - 13:30
Робинзон Крузо 17
 
2019-06-19  13:40 - 13:50
ҮЗЭГНИЙ ӨНГӨ - “ЗӨӨЛӨН СЭТГЭЛТЭЙ АХ МИНЬ“ Сэтгүүлч Х.МЯГМАРСҮРЭН Найруулагч МИЗҮ
 
2019-06-19  14:05 - 14:30
Библийн хуудсаар
 
2019-06-19  12:40 - 12:45
Мэргэн зөвлөмж
 
2019-06-19  15:40 - 15:45
ҮЗЭГНИЙ ӨНГӨ - “ААВЫН МИНЬ НЭР БҮТЭН БАЙГ“ Сэтгүүлч Р.ОЮУНДАРЬ, Найруулагч Б.ЭНХЖАРГАЛ
 
2019-06-19  16:05 - 16:30
ДУГТУЙТАЙ СЭТГЭЛ захидлын нэвтрүүлэг
 
2019-06-19  16:40 - 16:45
АЗ ЖАРГАЛ БОЛ - Сөрөг мэдрэмжээ хянаж сурах
 
2019-06-19  17:00 - 18:00
Дүрэмгүй хонх лхагва
 
2019-06-19  18:00 - 19:00
1000 оноо ковер дууны цаг - лхагва
 
2019-06-19  19:10 - 19:15
ТҮНТҮҮ ТӨРӨЛ АРИЛЖСАН НЬ 6
 
2019-06-19  19:40 - 19:45
ҮЗЭГНИЙ ӨНГӨ - “ЗҮРХНИЙ ХЭРЭГ“ сэтгүүлч Н.АМАРСАНАА найруулагч Ш.БАТБАЯР
 
2019-06-19  21:00 - 22:00
АМЬДРАЛЫН УЧИГ - Сэтгэл санааны хүчирхийлэл
 
2019-06-19  23:00 - 0:00
ХОС УРЛАГ - лхагва