1045
 
 

МӨРӨН ХОТОД НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУС ҮЙЛЧИЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

1045

Мөрөн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2020.04.16-ны өдрийн тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу нийтийн тээврийн таван автобус дөрвөн чиглэлд үйлчилж байна. Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ЕБС-ийн сурагчдад үнэ төлбөргүй дөрвөн чиглэлээр явж  эхэллээ.  Үүнд:
1-р чиглэл: Нэгдсэн эмнэлэг – Дэлгэрмөрөн ЕБСургууль –Эрдмийн далай ЕБСургууль –Тээврийн товчоо-Шинэ мөрөн зах –Гурван эрдэнэ ЕБСургууль – 11 баг-Зах Нэмэн ХҮТ -4 Зам Нэгдсэн эмнэлэг  
2-р чиглэл: Геологи - 4 Зам - 5,11,9,10,14 дүгээр баг –Гурван эрдэнэ –Шинэ Мөрөн ХҮТ- Авто  Вокзал -4 зам –Геологи  
3-р чиглэл: Геологи - 4 Зам -Номин ХҮТ-Зах -4,3,2,1 дүгээр баг  -Ирээдүй ЕБСургууль – Эрдмийн далай бага сургууль -4 зам –Геологи 
4-р чиглэл: Аваргууд ЕБСургууль-Нэгдсэн эмнэлэг  -Сод-Эрдэм ЕБСургууль-13 дугаар баг-МСҮТ-7-р баг –Уран мандал хороолол Эрдмийн Далай ЕБСургууль гэсэн чиглэлээр явж байна