1045
 
 

ХӨВСГӨЛД УЛААНБААТАР ХОТООС ЖИЛД ДУНДЖААР 700-800 ОРЧИМ ИРГЭД ШИЛЖИН ИРДЭГ

1045

Хөвсгөл аймаг бусад аймгуудтай харьцуулахад аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн харьцангуй өндөр байдаг. Тодруулбал жилд дунджаар 30 гаруй мянган иргэд сум хооронд, сумаас аймагт шилжилт хийдэг судалгаа гарчээ. Xарин Улаанбаатар хотоос жилд дунджаар албан ёсны бүртгэлтэй 700-800 орчим иргэн шилжин ирдэг бол коронавируст халдварын нөxцөл байдлаас шалтгаалаад зөвxөн Xатгал суманд 1000 гаруй иргэд түр хугацаагаар шилжин ирж амьдарч байгаа гэнэ.