1045
 
 

СУРАГЧИД ЧӨЛӨӨТ ЦАГААРАА СПОРТ ЗААЛАНД ХИЧЭЭЛЛЭХЭД ЯМАР НЭГЭН ТӨЛБӨР АВДАГГҮЙ БОЛЛОО

1045

Орхон аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвөлгөөнөөр Ерөнхий боловсорлын сургуулийн сурагчид чөлөөт цагаараа спорт зааланд хичээллэхэд ямар нэгэн төлбөр авахгүй байхыг Засаг дарга С.Батжаргалын зүгээс үүрэг болголоо. Сурагчид спорт заалыг цагийн 20.0-30.0 төгрөгийн хооронд төлбөр төлөн тоглодог байсан. Харин энэхүү шийдвэр нь ерөнхий боловсролын сурагчдыг улам илүүтэйгээр цагаа зөв боловсон өнгөрөөх боломж өгч байгаад баяртай байна.