1045
 
 
Б.ЗОРИГ
Нэр: Б.ЗОРИГ
Албан тушаал: Хөтлөгч