Home

ГЭР БҮЛИЙН РАДИО 104.5-ТАЙ ТА
ДАРААХ СУВГААР ХОЛБОГДОЖ БОЛНО.

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Мамбадацан 10А, Сансарын колонк. Шуудангийн хайрцаг: Ш/Х-1042, Улаанбаатар 13, Монгол Улс

Шууд эфирийн утас: (+976)-(11)- 461045
Мессеж утас: (+976)- 99861045
Лавлах утас: (+976)-(11)- 461212

Вэб: www.1045.mn
Маркетинг: [email protected]

www.facebook.com/gerbulradio

www.twitter.com/gerbulradio