1045
 
 

Сэтгэлийн долгион

Харж болдоггүй зүйлсийг сонсож туулдаг амьдрал гэж бий. Тиймээс бид өнгө дүрсний бус харин тэдний сонороор дамждаг сэтгэлийн долгион дээр сувгаа тохируулах ёстой. Одоо бид нэг долгион дээр байна. Энэ бол СЭТГЭЛИЙН ДОЛГИОН. 


Даваа гарагт 21:00 цагаас хүлээн авч сонсоорой. 

Төрөл: АМЬДРАХ УХААН

 
 
хөтөлбөрийн

Уран бүтээлчид