1045
 
 

Нүдээ нээ

Хүүхдийн төлөө, ирээдүйнхээ төлөө нүдээ нээх амлалт өгцгөөе!

“Би бол ирээдүйнхээ төлөө НҮДЭЭ НЭЭ –сэн иргэн. Би нүдээ нээснээр ямар ч тохиолдолд, аль ч үед хүүхдэд туслахад бэлэн гэдгээ илэрхийлж байна”
“Нүдээ нээ” нэвтрүүлэг нь зөвхөн хүчирхийллийн тухай ярьдаг бус хүчирхийлэл бий болохгүй байх эерэг хандлага, эрүүл сэтгэлгээг ярина.


Баасан гарагт 20 цагаас 

Төрөл: АМЬДРАХ УХААН

 
 
хөтөлбөрийн

Уран бүтээлчид