1045
 
 

ОРОЛЦООД ХӨГЖЬЕ

Хүн бүр хүүхэд наснаасаа амьдрах арга ухаанд сурч, өөрт байгаа давуу талаа олж харж, түүнийг нь ойлгуулах, тэднийг үнэ цэнэтэйд тооцох, хүндэтгэн харьцахад дуртай. Тэд ингэж л зөв иргэн болж төлөвшинө. 


Лхагва гараг 13:00-13:30–аас Ховд Гэр бүлийн Радио 104,0 долгионоор

Төрөл: АМЬДРАХ УХААН

 
 
хөтөлбөрийн

Уран бүтээлчид