1045
 
 

ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД ЦАХИМ ХУРАЛД ОРОЛЦЛОО

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн Еcдүгээр хуралдааныг Хангарьд ордноос цахимаар зохион байгууллаа. Тус хуралд дүүргийн Засаг дарга Ч.Раднаабазар, ЗДТГ-ын дарга Ж.Алтангэрэл нар цахимаар холбогдож мэдээлэл солилцлоо.

1045Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар:

  • Хорооны хэсгийн ахлагч, олон нийтийн цагдаагийн ажиллах журам батлах
  • Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн өнөөгийн байдал, хэрэгцээ шаардлага, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
  • Нэг хот-Нэг стандарт зорилтот жилийн нэгдүгээр улирлын төлөвлөгөөний биелэлт зэрэг хэд хэдэн асуудлыг авч хэлэлцлээ.